Tagg-arkiv för: ISK

ISK – långsiktiga köp

Efter mycket funderingar kring var långsiktiga innehav ska placeras har jag igår kväll gjort en Excel kalkylator. Det finns bara ett problem och det är ingående variablerna. Med dagens ränta (upp till 1 % skatt på ISK) , 6 % avkastning är ISK en fördel. Det som jag satt in i modellen är alternativ kostnaden för att man betalar skatt varje år istället för en totalsumma om 10 år. Jag räknade på att man kan få 2 % ”riskfri” ränta för pengarna som man genom att inte använda ISK sätter in motsvarande skatten varje år på ett vanligt bankkonto istället.

Vinstskatten på vanlig depå betalas inte förrän aktierna är sålda. Att skatta 100.000 kr om 10 år är bättre än att skatta 10.000 kr varje år det närmaste tio åren. Jag tror att många glömmer det.

Nu är det svårt att uppskatta framtida räntan men den är historisk låg och den kommer att stiga igen. Inflationen kommer vara enda sättet att få ordning på ekonomin antagligen. ISK är nog en försäkring för staten att alltid få skatteintäkter på investeringar. Oavsett om värdet halveras eller dubblas ska spararen betala in skatt. Då man inte kan kvitta förlusterna kommer även dessa utgifter minska för staten.

Genom att göra ett par lätta antaganden är det rätt uppenbart att alla inte kan tjäna på ISK.
Börsen är ett slags nollsummespel ena spararens kursvinst blir en annans förlust (framtida förlust). Finns såklart företagsvinster som delas ut, nyemissioner mm . som inte ingår i nollsumman. Alla kan inte vara bättre än genomsnittet.

ISK skyddar staten mot inflationens påverkan. Ränta och inflation hänger ihop. Om exempelvis inflationen är över riksbankens mål ska räntan höjas för att kyla ner produktionen. Att den skyddar staten mot inflation innebär att man redan kontinuerligt får in skatt och inte om X antal år när aktierna har sålds.

Att göra en exakt jämförelse för långsiktiga innehav är svårt, för många variabler är osäkra idag. Just det talar även för att placera långsiktiga innehav (helst utan utdelning) i vanlig depå. Har man kommit 5 år och upptäcker då att ISK inte är så förmånligt så har man redan betalat in skatt för 5 år. Kollar man på BlackPearl till exempel så hoppas jag på en utveckling som innebär att man på traditionella depån inte betalar 30% skatt på vinsten om 20 år utan att kursen mångdubblats och man kan använda sig av maxtaket för vinstbeskattningen. Det en del glömmer är att ta med i sina beräkningar är att om aktien ökar som förväntad i värde, även den nominella beskattningen varje år gör det.

Det finns många variabler som är osäkra och man måste antar låga räntor bland annat för att det långsiktigt ska vara lönsamt. Det finns även ekonomer som räknat på det innan det infördes som säkerligen kom fram till att vissa ska tjäna på det långsiktigt och det är antagligen inte investeraren.

/J

Posted in Ekonomi med fokus på investering | 2 Kommentarer

Hitta bolag att köpa samt tankar kring ISK

Det har varit en intensiv helg. Bilmek, äventyrsbad och kalas fick oss att vara utan datorer hela helgen. Inga årsredovisningar, inga kalkyler och inga jobbansökningar blev det, men ibland är det bra att bara fokusera på nuet.

Det är inte lätt att sitta med en summa pengar som man nu bestämt sig för ska investeras inom några månader. Att analysera bolag tar mycket tid, och just tid är något småbarnsföräldrar inte har obegränsat av. Jag har börjat skapa en lista på bolag som vi kan tänka oss att köpa, dock majoriteten inte till dagens värdering. Bolagen på listan är exempelvis sådana vi själva köper produkter/tjänster av eller vi tror på deras verksamhet och att det finns långsiktiga konkurrensfördelar. En del undervärderingscase hittar vi även inspiration till från andra bloggar (exempelvis Nordjyske Bank som http://agamintid.blogspot.se/ skrivit om). Det går inte att upptäcka alla dessa möjligheter själv, man kanske måste analysera tio bolag inom samma bransch och marknad för att få upp ögonen på just ett sånt case.

Tanken är att vi ska samla kort information i loggen om företagen, både kvantitativa samt kvalitativa. Jag har även satt igång med att hitta alternativ till att koppla aktiekurserna till loggen så att dessa uppdateras varje gång man öppnar filen. Loggen kommer att kräva många timmar att färdigställa, men vi kommer att vara intresserade av de flesta bolagen i många år framöver, så den tiden vi lägger nu kommer förhoppningsvis spara tid i framtiden. Jag är inte helt nöjd med möjligheterna som depåsidorna ger en, det enda som skulle kunna ersätta loggen vore Reuters, dock har jag för mycket smålänning i mig (eller en för liten portfölj) för att betala avgifterna. Jag vill själv kunna jämföra mina tio favoritbolag inom en bransch och direkt se nyckeltalen som är mest intressanta för just dessa, eller se kommentaren som jag skrev för ett år sedan varför vi inte valde att köpa. Även branscherna ska kunna jämföras på ett bra sätt.  När bolagen hamnar nära vår köpkurs kommer vi att kolla närmare på aktien igen innan vi ska köpa dessa. Jag hoppas kunna hålla koll på kanske 200 bolag så småningom.

Exempel på första utkast på loggen:

Aktielista exempel

Vi ska de närmaste månaderna försöka att investera minst 50% av våra likvider (beroende på hur aktiemarknaden utvecklas generellt). Uppskattningsvis ska vi hitta minst 5 aktier som vi verkligen tror på att äga långsiktigt. Just nu kollar vi efter branscher som är lågt värderade av marknaden (exempelvis telekom och energi). Ställer oss frågan om vilka bolag i branschen som har bästa förutsättningar att öka lönsamheten igen eller efterfrågan på deras tillgångar kommer att öka (det är inte enbart siffror som räknas).

Det ska även hinnas med att planera om bolagen ska köpas in till nya ISK eller vår traditionella depå. Utgår man ifrån att en aktie ska dubblas i värde är frågan om det fortfarande är att föredra att köpa den i ISK. Det är nog många nationalekonomer som räknat på hur mycket skatt staten ska tjäna på att implementera ISK. Skatten kommer oavsett om tillgångarna ökar eller sjunker i värde att rulla in till staten (jag kan inte förbise tanken att det faktiskt liknar fondavgifterna). Inga vinster kan kvittas mot förluster. Beskattningen sker på nominella summor (hög inflation innebär hög skatt så småningom). Det är väldigt förmånligt för tillfället med historisk låg ränta. Men vad händer om räntan går upp, någon som har räknat på en break-even? Mest aktuellt är det för aktier som inte lämnar utdelningar till sina ägare utan återinvesterar hela vinsten, just sådana som vi ska köpa till vår son och lägga i lådan i 20 år alternativt sälja när vi anser att bolaget fått sin rätta värdering och det finns bättre alternativ. Dessa aktier ska självklart köpas i vanliga depån. Sen är det inga svårigheter att sälja innehaven från ISK och köpa i vanliga aktiedepån såklart. Men kommer föräldrar att byta depå till sina barns sparande när ISK:n inte är det billigaste alternativet längre? Kommer majoriteten av Sveriges privatsparare att räkna på vad som är mest lämpligt (och sedan handla därefter)? Min gissning är att ännu färre kommer vara intresserade av att behöva deklarera sina aktieaffärer i framtiden.

/J

Posted in Ekonomi med fokus på investering | Kommentarer inaktiverade för Hitta bolag att köpa samt tankar kring ISK

Swedish Greys - ett WordPress-tema från Nordic Themepark.