Investera i jordbruk

Befolkningen på jorden kommer fortsätta att växa. Ett troligt scenario är att vi inom 30 år kommer att vara 9 miljarder människor på jorden. Jämfört mot idag en ökning på 30% ungefär. I Europa pekar prognoserna mot att befolkningen minskar, medan antalet människor i Asien, Afrika, Amerika och Oceanien är stigande. Man kan med säkerhet säga att majoriteten av människorna även om 20 år kommer att behöva mat. Särskilt efterfrågade kommer då råvarorna vara. Spannmål, ris, majs, samt frukter och grönsaker. Förutom det kommer även efterfrågan på kött att öka. Utbudet däremot styrs av priset på övriga basråvaror, som kan odlas på samma areal som djuren kan beta på (”alternativkostnaden”  för ett kilo kött är 10-50 kilo grönsaker). Förutom den generella befolkningsökningen på jorden förväntas även ”medelklassen” att öka. Fler kommer att kunna konsumera mer mat. Hur ska man då investera för att matcha framtida utgifterna för mat?

Att köpa företag som är återförsäljare (Hakon Invest, Axfood, Woolworth mm.) och förädlare (Kraft, Nestlé, Unilever mm.) är en liten del. Dock bara på den senare processen där det oftast handlar om marginaler på råvara som förädlas. Vad händer då om råvarorna till Marabou (Kraft) blir så dyra att ingen köper chokladen längre eller fler börja inse att ett dyrt märke inte alltid är bäst?

Alternativet är att investera i företag som odlar råvaror. Jag var till en början lite tveksam till företag som Black Earth Farming och många diskussioner med min mor (ägare av ett lantbruk) har förts sedan dess (allt från etiska till finansiella aspekter). Jag är inte heller helt övertygad om att skapa ett stort bolag är det mest effektiva sättet för att odla mat (råvaror). Mindre lantbruk kan vara mer flexibla, kan snabbare anpassa sig, behöver inte ingå terminskontrakt på nästa skörd för att säkra finansiering etc. Däremot har storbolagen stordriftsfördelar som att köpa maskiner, utsäde, ingå långa kontrakt på en del av skörden med stora aktörer.

Men det som fick mig att bli helt övertygat om att satsa på branschen förutom befolkningstillväxten och ökande efterfråga, är att om det i framtiden kommer vara ett fåtal bolag som kontrollerar större delen av jordens råvaruproduktion till mat, så vill jag vara delägare i dessa. Förutom odlingen äger dessa bolag även marken som behövs. Mark som idag och även i framtiden är bördig och dessutom otroligt lågt värderad. Finns det lantbruk som startas i Västeuropa där marken kostade över 100.000 kr per hektar, som kan generera vinst, så borde företag som har köpt bättre mark för mindre pengar ha en klar konkurrensfördel. En andra aspekt är att arealen även kan användas till alternativa bränslen. Är det något som är begränsat på vår jord så är det tillgången av bördig mark. Jag fastnade redan för denna bransch när Black Earth Farming låg på 60 kr (2008) men köpte aldrig då. På den tiden innan finanskrisen var terminskontrakten mycket högre än idag, i media berättades om ökade matpriser generellt. Den rädslan av att det just skulle kunna bli brist på mat finns inte idag. En bransch som känns bortglömd men förmodligen kommer att få större uppmärksamhet om några år.

Det är klart att man kan handla med derivat för vete och annat men då har man ett kortsiktigare tänk som jag ser det. Och någon gång ska instrumentet säljas för att realisera vinsten. Att investera i ett jordbruk som kommer att dela ut en del av vinsten till sina ägare i all evighet känns som ett säkrare val. Nu gäller det bara att kolla närmare på vilka bolag som är intressanta för oss att investera i (uppföljning på detta följer). Tips tas gärna emot!

/J

Publicerat i Ekonomi med fokus på investering och taggad , , . Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Både kommentarer och trackbacks är för närvarande avstängda.

2 Responses to Investera i jordbruk

  1. Spartacus säger:

    Svårt det där… Skulle skörden bli god så är utbudet ofta stort och du får dåligt betalt för din skörd. Är skörden dålig så får du visserligen lite bättre betalt, men vad hjälper det om man inte har mycket att sälja. Är den riktigt dålig på vissa håll och man hoppas på att sälja till riktigt höga priser ja då slår prisregleringar och exportrestrektioner in (jmf med Ryssland som stoppade sin export av vete när priset var högt på en globala marknaden för att säkra bröd till sin egen befolkning).

    Om det är någon bransch där man historiskt gärna gått in och reglerat priser och utbud så är det inom jordbruket. Man kan visserligen få ut mycket mer från jorden nu än förr men då måste man satsa kapital i motsvarande grad. Vinstmarginalerna förändras m.a.o. inte för att man får 26x utsädet istället för x6. Färre arbetare kan föda fler människor ja, men kostnaden att producera stiger likväl om man vill få ut mer.

  2. investerailivet säger:

    Hej Spartacus, jag håller med i det du skriver och har även tänkt på detta. Men min grundtanke är att det är en bransch som genererar vinst (om man ser till det hela). Kan mindre familjeägda lantbruk i andra länder ge en god avkastning till sina ägare borde även ett aktiebolag kunna göra det. Just i företag som är verksamma i länder som Ryssland finns det en risk för sanktioner och den tror jag är inkluderad i aktiekursen i dagsläget (dessutom kan det till och med främja bolag som kan leverera utan sanktioner). Även risken med osäkra skördar borde finnas med.

    Tanken är att investera i flera bolag inom den sektorn för att få en bra geografisk spridning (vädret är som tur är inte lika globalt som internet). Att efterfrågan på spannmål och andra basråvaror kommer att stiga är rätt säkert. Dessa är dessutom hållbara lång tid och inga färskvaror, vilket underlättar kostnadseffektiva sjötransporter då de tåls att lagras längre perioder (med rätta förutsättningarna i många år). Branschen känns som sagt bortglömd, vilket gör det intressant att leta efter fler bolag även i andra världsdelar, samt producenter av annat än just spannmål.

Swedish Greys - ett WordPress-tema från Nordic Themepark.